Heng i svømmehallen, på fotballbanen, i hallen, i stallen, i korpset,

ikke på McDonalds's.

Selv om vi er et naturlig møtested for mange unge mennesker har de godt av å ha andre steder å henge enn på McDonald's.
Eduardo Jacobsen

Eduardo Jacobsen

Restauranteier
Ski & Råde

Alle er så klart velkommen inn til mine restauranter her på Østlandet, men ungdom har ikke godt av å bare henge her for å henge. Jeg sponser en rekke aktivitetstilbud i nærområdet rundt restaurantene mine fordi et aktivt og levende miljø der de unge har et tilbud å gå til fører til bedre oppvekst og en hyggeligere by for alle. Hovedsakelig for de som bor der, men også for oss som har restauranter der. Det er mye av grunnen til hvorfor jeg sponser en rekke aktivitetstilbud i nærområdet.

Jeg brenner for Haugalandet. Jeg er herfra selv og eier to restauranter i området. Og selv om McDonald's er en stor og verdenskjent kjede er restaurantene mine lokale bedrifter. Derfor er det også helt naturlig å gi noe tilbake til nærmiljøet. Vi sponser ganske bredt her i området, slik at flest mulig skal ha et tilbud å gå til.

Veronika Sørensen

Veronika Sørensen

Restauranteier
Haugalandet

"Det er viktig at ungdom har noe bedre å gjøre enn å bare henge på McDonald's"

Ronny Sigbjørnsen

Ronny Sigbjørnsen

Ronny Sigbjørnsen

Restauranteier
Stavanger & Grimstad

Jeg er født og oppvokst i Stavanger og eier i dag flere McDonald's restauranter i området. Vi ser jevnlig at unge mennesker bare henger i restaurantene våre. Det er også mye av grunnen til at vi sponser en rekke aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet. Vi ønsker å være en god nabo på de plassene vi har en restaurant, og tror unge folk har bedre av å henge på en aktivitetsarena enn hos oss.